Asociación Galega de Empresarios Instaladores de Telecomunicacións

Ageinte é a Asociación Galega de Empresarios Instaladores de Telecomunicacións e foi constituida en 1990. Esta asociación está formada por empresas que adicanse á instalación de sistemas de telecomunicacións como antenas receptoras e transmisoras de televisión, radioporteiros eléctricos, videoporteiros, sonorización, teledistribución, circuito cerrado de televisión, etc.

Noso obxectivo é defender os intereses das empresas asociadas e dignificar a condición de Instalador de Telecomunicacións
Avda. Doctor Corbal 51, 36207 Vigo (Pontevedra) Telfs: 986 410 727 / 986 410 139 Fax: 986 424 821